Stichting IKA
Home


ACTIVITEITEN


Elke laatste zondag van de maand: KOEMPOELAN! En veel meer...

ONS DOEL


"Contacten tussen de Indische/Molukse-Nederlanders bevorderen..."

WARM HART VOOR IKA


Zonder uw donatie is ons werk niet mogelijk. Draagt u ons een warm hart toe?

CONTACT


Heeft u nog vragen naar aanleiding van uw bezoek?